האם שעות נוספות גלובל יות יכולות להיות חלק משכ ר הבסיס?

סעיף 5 לחוק הגנת השכר קבע במפורש ששכר הבסיס לא יכיל תשלום בעבור עבודה בימי מנוחה או תגמול שעות נוספות. תוספות אלו לשכר הבסיס חייבות להיות מעוגנות בהסכם קיבוצי המאושר על ידי שר התמ"ת.

מן הפסיקה ידוע כי הסכם שכר אשר כלולים בו מרכיבים של שעות נוספות, איננו בטל או חסר תוקף, אך במידה ולא מאושר החוזה בהסכם קיבוצי מפורט – נוטים בתי הדין לעבודה לראות את רכיב ה"שעות הנוספות" או "שעות המנוחה" כשכר רגיל לכל דבר. אי לכך, פעמים רבות יחושב רכיב זה במסגרת חישוב פיצויי הפיטורין או ההפרשות לפנסיה.

האם ניתן לתבוע שעות נוספות במידה ולא דרשתי אותן בזמן שעבדתי?

עוד נקבע בבתי הדין לעבודה כי מטרתו של סעיף 5 לחוק הגנת השכר הינה למנוע כלילת שעות נוספות במסגרת גלובלית. עם זאת, הפסיקה הכירה בעבר בתשלום רכיב "שעות נוספות גלובליות" כאשר הוא מבטא באופן הוגן את אומדן השעות הנוספות הצפויות בחברה, תוך חישוב לטובת העובד. עובדים רבים אינם תובעים ממעסיקיהם את הגמול בעבור השעות הנוספות בזמן שעובדים הם בחברה.

מודעות פרסומת